Alimenty a opieka naprzemienna

W przypadku opieki naprzemiennej, alimenty mogą być ustalane w sposób specyficzny, uwzględniając określone potrzeby i czas spędzany przez dziecko z każdym z rodziców. Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko przebywa u jednego rodzica przez pewien czas, a następnie przechodzi do drugiego rodzica na określony czas, czy to na cotygodniową rotację, miesiące lub inny ustalony harmonogram. W...

Pelny artykul