Czy dziecko ma prawo odmówić kontaktu z rodzicem?

Prawa dziecka w kontekście kontaktu z rodzicem mogą różnić się w zależności od okoliczności indywidualnego przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, większość systemów prawnych uznaje znaczenie utrzymania relacji między dzieckiem a jego rodzicem, jeżeli nie ma istotnych czynników, które powodują obawy co do bezpieczeństwa i dobrostanu dziecka. W przypadku konfliktów rodzinnych, sądy zwykle starają się uwzględnić najlepsze...

Pelny artykul

Jak złożyć pozew rozwodowy

Wymogi formalne Aby złożyć pozew rozwodowy należy spełnić pewne wymogi formalne. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które musisz podjąć: Pozew rozwodowy w swojej treści powinien zawierać: Ważne jest, aby treść pozwu była klarowna, zwięzła i dokładna. Należy unikać nadmiernej emocjonalności i skupić się na faktach Co wydrukować i jak złożyć pozew Aby złożyć pozew rozwodowy, należy...

Pelny artykul

Czy w małżeństwie wszystko jest wspólne?

Obowiązuje zasada majątkowego ustroju prawnego, która oznacza, że majątek małżonków może być podzielony na trzy kategorie: majątek wspólny, majątek odrębny oraz współwłasność. Majątek wspólny obejmuje mienie, które zostało nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, zarówno poprzez pracę zawodową, działalność gospodarczą, jak i inne formy uzyskiwania dochodu. Oznacza to, że zarówno dochody z pracy, wynagrodzenie,...

Pelny artykul